Personuppgiftspolicy

Bästa användare,

Red Nails är en digital marknadsplats för bokning av skönhetsrelaterade tjänster och erbjudanden som tillhandahålls på rednails.se (”Tjänsten” respektive” Hemsidan”), av Nails Tran AB, organisationsnummer 559085-9822 med adress Nails Tran AB, Cardellsgatan 9, 291 31 Kristianstad (“vi” eller “oss”).

Din integritet är viktig för oss. Enligt tillämplig dataskyddslagstiftning ansvarar vi för behandling av personuppgifter då vi bestämmer ändamålen med och medlen för behandlingen. Med ”personuppgifter” menar vi information som är direkt eller indirekt hänförlig till en fysisk person som är i livet, till exempel namn och adress men också möjligen lokaliseringsuppgifter eller IP-adresser. Vi kan komma att samla in informationen som beskrivs nedan som kan inkludera dina personuppgifter.

Detta dokument utgör en policy rörande vår insamling, användning och behandling av personuppgifter inom ramen för Tjänsten, vilka vi kan komma att dela personuppgifter med och dina rättigheter i relation till dina personuppgifter. När du använder Tjänsten kommer vi att behandla personuppgifter för flertalet ändamål. För att använda Tjänsten måste du först läsa och acceptera denna personuppgiftspolicy.

UPPGIFTER SOM BEHANDLAS

Från Kunder samlar vi in och använder följande personuppgifter för att leverera och upprätthålla en ändamålsenlig och säker Tjänst:
Namn
födelsedatum
e-postadress
telefonnummer

Notera vänligen att vi inte kan tillhandahålla Tjänsten till dig om du inte tillhandahåller oss med personuppgifter enligt ovan. När du använder Tjänsten kommer viss information att inhämtas automatiskt, inklusive: information om din användning av Tjänsten, inklusive boknings och transaktionshistorik (inom Tjänsten).

innehåll som du publicerar, laddar upp och/eller bidrar med till Tjänsten innehåll som du publicerar eller laddar upp till meddelandetjänsten som tillhandahålls inom ramen för Tjänsten

teknisk data, vilket kan inkludera det URL genom vilket du får åtkomst till Hemsidan, unique device ID, information om nätverks- och enhetsprestanda, typ av webbläsare, språk och information om identifiering och operativsystem och lokaliseringsuppgifter (om du godkänner det)

ÄNDAMÅL MED BEHANDLINGEN

Vi kommer behandla informationen ovan för följande ändamål:
för att administrera ditt konto, säkerställa tillhandahållande av Tjänsten och integration med tredje parts tjänster, och att tillhandahålla, personifiera och förbättra din upplevelse av Tjänsten och att annars tillhandahålla Tjänsten i enlighet med Användarvillkoren.

för att skicka dig notifieringar och meddelanden via e-post och på annat sätt, inklusive att skicka dig marknadsföring av våra och närstående tredje parts produkter och tjänster för att informera dig om våra uppdateringar av Tjänsten och Användarvillkoren

för att förbättra och utveckla Tjänsten och nya tjänster och produkter, samt att analysera din användning av Tjänsten.

för att säkerställa den tekniska funktionaliteten hos Tjänsten och för att förhindra användning av Tjänsten i strid med Användarvillkoren

för att verkställa Användarvillkoren, inklusive att skydda våra rättigheter, egendom och säkerhet och också om nödvändigt tredje parts rättigheter, egendom och säkerhet.
för att fullgöra förpliktelser enligt lag.

SAMTYCKE

Genom att klicka på “Jag accepterar”-knappen i flödet för skapandet av användarkonto på Hemsidan accepterar du:
behandlingen av personuppgifter i enlighet med denna personuppgiftspolicy.

att erhålla direktmarknadsföring från oss eller närstående tredje parter, t.ex. genom e-post eller på annat sätt.

Du har rätt att neka till att dina personuppgifter används för direktmarknadsföring och du kan när som helst dra tillbaka ditt tidigare samtycke.

 

ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER

Vi kan komma att dela med oss av och föra över dina personuppgifter till våra partners och leverantörer samt närstående tredje parter för ovan angivna syften inom EU/EES.

Ditt användarnamn kan komma att visas för andra användare av Tjänsten.

Du förstår och accepterar att tredje parts personuppgiftspolicy kommer att styra all användning av information som tillhandahålls till tredje part i enlighet med denna personuppgiftspolicy.

COOKIES, BEACONS OCH liknande TEKNOLOGI

Vi samlar in information med hjälp av teknologi så som cookies, beacons och lokal lagring (t.ex. på din webbläsare eller enhet).
I den här personuppgiftspolicyn använder vi genomgående termen ”Cookies” för all teknik, inklusive data och textstycken, som vi lagrar i din webbläsare eller enhet, samt id:n som är kopplade till din enhet och annan programvara.

Cookies används för att lagra och ta emot id:n och annan information på datorer, telefoner och andra enheter. Cookies kan till exempel hjälpa oss att känna igen dig nästa gång som du besöker vår hemsida, men också möjliggöra för oss att erbjuda en säkrare och mer driftsäker tjänst.

 

Vi använder Cookies för följande ändamål:

Funktionella Cookies Vi använder funktionella Cookies för att hantera vissa funktioner på våra sidor, så att dina val och inställningar kommer att kommas ihåg när du kommer tillbaka till hemsidan.

Cookies för analys Vi använder Cookies för analys för att mäta hur våra tjänster efterfrågas, används, och fungerar när de används. Den information som vi samlar används för att underhålla och förbättra vår Tjänst.

Cookies från tredje part Vi kan också tillåta våra samarbetspartners att använda Cookies i våra tjänster för samma syften som beskrevs ovan. Vi kan också låta tredje parter som erbjuder tjänster för vår räkning använda Cookies för de syften som beskrevs ovan.

De flesta webbläsare låter användaren välja hur Cookies ska hanteras. Du kan då ställa in webbläsaren att vägra ta emot Cookies, eller att ta bort vissa Cookies.

Om du väljer att blockera Cookies kan delar av vår Tjänsts funktionalitet försämras eller försvinna, eftersom att den förutsätter att Cookies tillåts. Om du har några frågor eller funderingar om vår användning av Cookies, kontakta oss på info@rednails.se

LEGALA FÖRFRÅGNINGAR OCH FÖREBYGGANDE AV SKADA

Vi kan använda, lagra och dela din information som svar på legala förfrågningar (så som husrannsakan, domstolsbeslut, stämning eller liknande), eller när vi finner det nödvändigt eller rimligt för att upptäcka, förhindra och adressera bedrägeri och annan kriminell aktivitet, för att skydda oss själva, dig och andra användare, inklusive som en del i en undersökning om vi är i god tro att så krävs enligt tillämplig lag.

Detta kan inkludera att besvara legala förfrågningar från jurisdiktioner utanför den Europeiska unionen eller det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,  är vi är i god tro att svaret krävs enligt lagen i denna jurisdiktion, berör användare i denna jurisdiktion och enligt vår bedömning är i enlighet med internationellt erkända standarder.

Information som vi erhåller om dig genom Hemsidan när du använder Tjänsten, kan användas och lagras för en längre tidsperiod när informationen är föremål för legal förfrågning eller skyldighet, myndighetsutredning eller utredningar rörande möjliga brott mot våra Användarvillkor eller policies, eller annars för att förebygga skada.

ÖVRIGA SAKER DU BEHÖVER VETA

Datalagring

Vi kommer bara att spara dina personuppgifter så länge som vi behöver för ovan angivna ändamål. Som längst kommer detta att vara en period på upp till 1 år efter att du avslutat ditt användarkonto i Tjänsten.

Förändring i ägande

Om ägandet av vår verksamhet förändras, kan vi komma att överföra din information till de nya ägarna så att de kan fortsätta tillhandahålla Tjänsten. De nya ägarna ska fortsatt iaktta de åtaganden vi lämnat i denna personuppgiftspolicy.

Meddelande om ändringar

Om vi gör ändringar i denna personuppgiftspolicy kommer vi att meddela dig om sådana ändringar senast trettio (30) dagar innan en ändring träder i kraft. Vi kommer att lämna dig sådan information här eller via e-post till den e-postadress som tillhandahållits av dig. Om ändringarna är väsentliga, kommer vi att meddela dig därom via e-post, och om det erfordras enligt tillämplig lag, be om ditt samtycke.

Dina rättigheter enligt EU-lagstiftning

Enligt EU-lagstiftningen har boende i en medlemsstat rätt att, en gång per år, efterfråga information om vilka personuppgifter som finns hos oss, varifrån dessa uppgifter har hämtats samt till vilka mottagare som uppgifterna lämnas ut. Du har rätt till denna information kostnadsfritt och utan angivande av skäl.

Du kan motsätta dig behandling av dina personuppgifter när som helst och dra tillbaka det samtycke till behandling av dina personuppgifter som du lämnade vid registrering. I tillägg därtill kan du när dom helst begära rättelse, blockering eller utplåning av dina personuppgifter som är inkorrekta. Vi noterar dock att för det fall vi är skyldiga enligt lag att lagra dina uppgifter, kan uppgifterna enbart blockeras.

Kontakta oss

För att utöva rättigheterna enligt ovan eller om du har frågor om vår behandling, dina rättigheter enligt EU-lagstiftningen eller om du önskar att dina uppgifter ska tas bort, vänligen kontakta oss på info@rednails.se eller Nails Tran AB, Cardellsgatan 9, 291 31 Kristianstad.